SKNegD.jpg

เราคือใคร?

emun  เป็นเว็บไซต์ Maketplace แห่งใหม่ ที่เป็นตัวกลางรวบรวมสินค้ามากมาย ทั้งสินค้าใหม่ และ สินค้ามือสอง ซึ่งดำเนินงานโดยทีมบริหารจาก บริษัท  มั่นคงแก็ดเจ็ท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารการขายสินค้าออนไลน์มากกว่า 10 ปี

ช้อปปิ้งออนไลน์?

ปัญหาหลักของการช้อปปิ้งออนไลน์ อาทิ ลูกค้าจะได้สินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ มีการจัดส่งที่ล่าช้า การโกงเงินค่าสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน

ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของ emun คือการเป็นตัวกลางในการรวบรวมสินค้า ทั้งสินค้าใหม่ และ สินค้ามือสอง โดย emun มีระบบการขายสินค้าที่หลากหลาย

มีเครื่องมือที่ใช้ในการทำการตลาดของร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในการประกาศขายสินค้าสูง พร้อมทั้งมีระบบคัดกรองร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ

หากเกิดปัญหาในการซื้อขาย emun พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประมูลสินค้าง่ายๆ?


ร้านค้าที่ประกาศขายสินค้ากับ emun นั้น สามารถเลือกรูปแบบของการขายสินค้าได้ 2 วิธีการ คือ การขายแบบปกติ และ การขายแบบประมูลสินค้า ซึ่งวิธีการประมูลสินค้านั้นร้านค้ายังสามารถเลือกรูปแบบการประมูลที่ emun กำหนดไว้ได้ถึง 3 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าของร้านค้าที่ประกาศขายสินค้า

และนอกจากนี้ ลูกค้าที่ประมูลกับ emun ไม่ต้องซื้อสิทธิ์ในการประมูล และสามารถเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเสนอราคาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

SKNXGg.jpg
SKNL7y.jpg

ประมูลสินค้าง่ายๆ?


ร้านค้าที่ประกาศขายสินค้ากับ emun นั้น สามารถเลือกรูปแบบของการขายสินค้าได้ 2 วิธีการ คือ การขายแบบปกติ และ การขายแบบประมูลสินค้า ซึ่งวิธีการประมูลสินค้านั้นร้านค้ายังสามารถเลือกรูปแบบการประมูลที่ emun กำหนดไว้ได้ถึง 3 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าของร้านค้าที่ประกาศขายสินค้า

และนอกจากนี้ ลูกค้าที่ประมูลกับ emun ไม่ต้องซื้อสิทธิ์ในการประมูล และสามารถเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ทำให้ลูกค้าสามารถเสนอราคาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ดูแลร้านค้า และ ลูกค้า?

เมื่อเกิดกรณีพิพาท ระหว่างร้านค้า และ ลูกค้า ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถที่จะทำการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ emun จะเข้ามาทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพื่อไกล่เกลี่ยหาทางออกให้ทั้ง 2 ฝ่าย

เครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย?

เรามีเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัยให้กับร้านค้า รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดสถิติของลูกค้า รวมถึงเรื่องมือส่งเสริมการขายที่มากกว่าเว็บ Marketplace อื่นๆในประเทศไทย